fbpx

Uważnie poznaje wytyczne moich klientów by jak najpełniej odpowiadać na ich potrzeby i tworzyć dla nich wyjątkowe rozwiązania.

O PRZESTRZENIACH PRYWATNYCH

Projektowane przeze mnie wnętrza stają się odzwierciedleniem ich właścicieli. Przybliżam wystrój, estetykę i klimat przestrzeni do potrzeb i charakteru jej przyszłych użytkowników dodając do tego szczyptę własnej ekspresji artystycznej. Indywidualny projekt wnętrza to wygoda i luksus korzystania z dobrze dopasowanej przestrzeni „szytej na miarę” oraz komfort posiadania indywidualnego rozwiązania.

// My design becomes a reflection of the investors personality. I recall the details, aesthetics and atmosphere of space aproaching to the needs of its users, adding a pinch of my own artistic expression. The individual design of the interior is  luxury, convenient and „tailor-made”. Investors have the comfort of having an individual and unique solution.

O PRZESTRZENIACH KOMERCYJNYCH

Przestrzenie biurowe i komercyjne, które projektuje charakteryzują się dużą elastycznością i dopasowaniem do zmieniających się trendów rynkowych. Adaptuje przestrzeń oraz sposób działania firmy tworząc symbiotyczny organizm, w którym każda część zaprojektowanej przestrzeni posiada swoją odrębną funkcję. Funkcje te wspierają się, przenikają i uzupełniają. Współpracuje z firmami rożnych sektorów rynkowych- miałam przyjemność aranżować przestrzeń dla MaxBoegl, Wurth czy Codility. Przestrzenie komercyjne, takie jak kawiarnie, restauracje czy obiekty sportowe rozpatrywane są pod względem spójnej identyfikacji wizualnej i adekwatnego wpływu i interakcji z ich przyszłymi użytkownikami.

// Commercial and office spaces are designed as extendible and addjusted to the changing market trends. I adapt the space  the way the company operates, creating a symbiotic organism in which each part of the designed space has its own function and meaning. These functions support, penetrate and complement each other. I worked with companies from various market sectors – I had the pleasure of arranging space for MaxBoegl, Wurth or Codility. I apply corporate branding for commercial spaces, such as cafes, restaurants or sports facilities, which are considered in terms of coherent visual identification and adequate impact for its future users.

O BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Lata pracy w biurach architektonicznych, doświadczenie, które przyniosło projektowanie dla ludzi wnętrz oraz własna praca ze sobą dało wyjątkowe spojrzenie na projektowanie przestrzeni mieszkalnych- czyli domów. Na indywidualny projekt domu patrzę przez pryzmat osób, które ten projekt zamawiają, widzę w jaki sposób przestrzeń może ich wspierać i wzmacniać wartości, które sobą reprezentują. Postrzegam dom w kategoriach harmonii przestrzennej, ciepła, bezpieczeństwa i stabilności. W połączeniu z twardymi i rzetelnymi umiejętnościami wyniesionymi z praktyki zawodu architekta ta miękka i sensytywna jakość daje mi pełnię.

// Years of work in various architectural offices, and my own experience of design for people private investors gave me a unique look at the design of living spaces. I look at the individual design of the house through the prism of those who order the project. I see how space can support them and strengthen the values they represent. I perceive a house in terms of spatial harmony, warmth, security and stability. In combination with the hard and reliable skills gained from the practice of the architect profession, this soft and sensitive quality gives me fullness and fulfillment.

O MNIE

Jestem architektem, ukończyłam Wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Wrocławskiej w maju 2006. Swoje doświadczenie zdobyłam pracując w dużych zespołach projektowych w Polsce i za granicą. W czerwcu 2010 otworzyłam własną pracownię by tworzyć i projektować proponując klientom rozwiązania architektoniczne dorównujące światowym standardom z nastawieniem na bardzo indywidualne rozwiązania i konkretne potrzeby. Posiadam architektoniczne Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń oraz jestem członkiem Izby Architektów.

// I am an architect, I graduated from the Faculty of Architecture and Urban Planning at the Wrocław University of Technology in May 2006. I gained my experience working in large project teams in Poland and abroad. In June 2010, I opened my own studio to create and design, offering clients architectural solutions that match world standards with a focus on very individual solutions and specific needs. I have architectural Building License for designing without any restrictions and I am a member of the Polish Chamber of Architects.

Potrzebujesz projektu indywidualnego – zadzwoń +48 603 809 477.  // Call me if you need an extremely good offer +48 603 809 477.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz
POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK