Polityka Prywatności

KRDESIGN.COM.PL/BUTIK

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Zasady przyjętej przez nas Polityki Prywatności

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem KRDESIGN.COM.PL/BUTIK (dalej jako: Sklep Internetowy, Sklep, Strona, Serwis). W tym zakresie kierujemy się zasadami i przepisami wynikającymi z poniższych ustaw:

– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych);
– ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
– ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);
– art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest:
Karolina Radoń 8 Vastu
NIP 7542696289, nr REGON 160329173
45-215 Opole , Luboszycka 10C lok. 4

Polityka prywatności określa m.in.:
zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Serwisu
możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych, sposoby wykorzystania tych danych, politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie.

II. Rodzaj przetwarzanych danych oraz cele przetwarzania danych

1. KRDESIGN.COM.PL/BUTIK dba o jak najlepsze dopasowanie świadczonych usług do użytkownika oraz ułatwienie użytkownikowi kontaktu z nami. W tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które użytkownik sam nam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w celu:

– realizacji zamówień
– działań marketingowych
– wysyłania newslettera bądź wysyłki wiadomości SMS po wyrażeniu odpowiedniej zgody,
– tworzenia baz danych użytkowników (stałych klientów Sklepu Internetowego),
– ulepszenia naszej oferty produktowej oraz zawartości Serwisu,
– w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie Sklepu Internetowego.

3. W przypadku rejestracji konta oraz składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Użytkownik podaje:

– adres e-mail;
– dane adresowe:
a) kod pocztowy i miejscowość;
b) ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
– imię i nazwisko;
– numer telefonu.

4. Podczas wizyty na naszej Stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania).

5. Przekazanie danych osobowych do KRDESIGN.COM.PL/BUTIK jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia Rejestrację, założenie Konta Użytkownika oraz złożenie zamówienia.

III. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta KRDESIGN.COM.PL/BUTIK przy prowadzeniu Serwisu.

– KRDESIGN.COM.PL/BUTIK korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie KRDESIGN.COM.PL/BUTIK. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
– KRDESIGN.COM.PL/BUTIK korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.

2. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

– Gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez KRDESIGN.COM.PL/BUTIK tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.
– Gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez KRDESIGN.COM.PL/BUTIK tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

– firmie Belever – magazyn oraz pakowanie, obsługa klienta, dostawy i zwroty –
BELEVER Krzysztof Chudzik ul. 18 Stycznia 99 b, 87-300 Brodnica

– firmie kurierskiej –
General Logistics Systems
Poland Sp. z o. o.
ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki

– firmie z paczkomatami –
InPost z o.o. 30-552 Kraków; ul. Wielicka 28

5. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system TPay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, tel. (61) 66 82 778, e-mail: info@tpay.com

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

IV. Mechanizm cookies, adres IP

1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez www.SKLEP.KRDESIGN.COM.PL na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

2. KRDESIGN.COM.PL/BUTIK wykorzystuje dwa typy plików cookies:

– Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia,
– Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

3. KRDESIGN.COM.PL/BUTIK wykorzystuje cookies własne w celu:

– uwierzytelniania Użytkownika w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
– analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. KRDESIGN.COM.PL/BUTIK wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

– popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego firmy Facebook (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
– zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych firmy Google -Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików cookies.

6. Poniżej prezentujemy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

– przeglądarka Internet Explorer;
– przeglądarka Microsoft EDGE;
– przeglądarka Mozilla Firefox;
– przeglądarka Chrome;
– przeglądarka Safari;
– przeglądarka Opera.

7. KRDESIGN.COM.PL/BUTIK może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP jest wykorzystywany przez KRDESIGN.COM.PL/BUTIK przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa.

8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych KRDESIGN.COM.PL/BUTIK nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

Udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych może być w każdym czasie odwołana. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także prawo żądania ich usunięcia. O powyższe informacje może zwrócić się na adres poczty elektronicznej administratora – na adres krdesign.info@gmail.com

VI. Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym KRDESIGN.COM.PL/BUTIK poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni. 2.Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: krdesign.info@gmail.com 3. Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2020 r.