fbpx

ZMIANA W BIURZE- W JAKI SPOSÓB WDRAŻAĆ ZMIANY?

Zdarza się, że ludzie reagują pewną niechęcią i oporem na to co nowe i nieznane. Każdy radzi sobie z tym na swój własny sposób- w zależności od swoich umiejętności. Zmiana przestrzeni pracy zawsze niesie ze sobą dobre intencje i chęć usprawnienia, ale bywa tak, że zostaje to różnie odbierane. Zwykły pracownik jako cząstka większej machinerii biurowej wielu zmianom chcąc nie chcąc podlega, nie mając na nie żadnego wpływu, niezależnie od swojej na nie gotowości.

Projekt aranżacji biura, który ma na celu usprawnienie ergonomii pracy, ale też podniesienie jej standardu i jakości, to kreatywne zadanie wymagające współpracy architekta z kadrą zarządzającą. Wprowadzenie zmian w tego rodzaju przestrzeni, to dla organizacji duży krok. Jest on szczególnie wymagający dla każdego Office Manager’a, ponieważ wpływ podjętych tam i wtedy decyzji niesie ze sobą duży i bezpośredni wpływ- zarówno na wszystkich pracowników, jak i kondycję firmy jako całości.

Dobrze, gdy podczas takiego ruchu osoby decyzyjne w firmie upewnią się, że wraz ze zmianą wyglądu i funkcjonalności biura następuje zmiana nastawienia jego przyszłych użytkowników. Nawet zwykła informacja, o tym, że taki ruch może wpłynąć korzystnie na produktywność całej korporacji, może optymistycznie nastroić i uspokoić pracowników. Ludzie w taki sposób uwzględnieni chętniej podejmują wysiłek otwarcia się na nowe. Naświetlenie pozytywnych aspektów ruchu w stronę nowej aranżacji i uwydatnienie obopólnych korzyści przynosi duże efekty i jest trwałym fundamentem na przyszłość.

 

nowa funkcja biura
 

Zmiana funkcjonalności biura to korzyści.

Wraz ze zmianą aranżacji podnosi się znacznie standard pracy na szczeblu podstawowym:

  • więcej miejsca przy stanowisku pracy (większy komfort pracy)
  • nowsze meble, zaprojektowane by mogły pełnić więcej funkcji (wielofunkcyjność= oszczędność czasu),
  • wygodniejsze krzesła (zdrowa postawa= lepsze samopoczucie),
  • praca stojąca lub siedząca (elektryczna zmiana wysokości blatów roboczych= elastyczność rozwiązań),
  • możliwość pisania na ruchomych tablicach akademickich, ale też ścianach, stołach etc. (większa swoboda i kreatywność, uruchomienie twórczej półkuli mózgowej)
  • budki telefoniczne (poszanowanie prywatności)
  • wygodne fotele w strefach relaksu i rekreacji,
  • stoły do piłkarzyków, stoły bilardowe (aktywne przerwy w pracy, nawiązywanie więzi pracowniczych)
  • elektroniczne panele dotykowe na ścianach (przyspieszenie pracy i ekologia),
  • miejsca przeznaczone na „stand up” (podnoszenie kwalifikacji),

Na tym początkowym etapie istotne jest by informować, wdrażać i przygotować pracowników. Zaleca się by włączać przyszłych użytkowników przestrzeni, na ile jest to w danej placówce możliwe, w czynne uczestnictwo w proces projektowo-aranżacyjny. Będąc współautorami przedsięwzięcia stajemy się bardziej świadomi i pojawia się większa odpowiedzialność za wspólną przestrzeń.

Wspólny cel…

Wygląda to niezwykle na przykładach stref publicznych, gdzie mieszkańcy, którzy poproszeni zostali o uczestnictwo w projektowaniu miejsc współdzielonych z innymi finalnie stali się ich opiekunami. Te strefy miejskie wyróżniają się do dziś większą czystością, brak w nich problemów z naruszaniem dóbr wspólnych. Z mojego doświadczenia projektowego jasno wynika, że „współtworzenie” powoduje zwiększenie wspólnotowej odpowiedzialności za dane miejsce.

Istnieje wiele firm otwartych na zmiany. W takich miejscach łatwo podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zebrać też informacje zwrotne od pracowników. Nie zawsze jednak struktura firmy pozwala na włączenie w proces projektowy przedstawicieli poszczególnych działów. Mimo wszystko warto próbować- można zawsze przeprowadzić zwykłą ankietę dla pracowników. Tym samym sprawdzając na ile zespół gotowy jest na zmianę „ich” przestrzeni.

W tym miejscu najczęściej proponuje rozpocząć od wstępnego spotkania. Jeżeli uda nam się zachęcić pracowników do uczestnictwa w aranżacji to nie tylko dowiemy się cennych informacji na temat usprawnienia działania biura i poznamy sposób widzenia widziany z szczebla podstawowego, zyskamy również punkt otwarcia na zmianę, w którym możemy wiele rzeczy zaproponować.

Patrząc jedynie na pracowników biorących udział w procesie zmiany funkcjonalności biura, obserwuję, że taki zabieg buduje w każdym z nich poczucie słuszności i wpływu na losy tejże organizacji. Daje pewne poczucie sprawczości, wspólnego działania dla dobra siebie i innych. To ma swoją piękną kontynuację w poczuciu współodpowiedzialności za miejsce, w którym się pracuje. Wtedy może zadziać się najpiękniejsza metamorfoza, jakiej każda organizacja potrzebuje, gdy „zwykłe biuro” zmienia się w „nasze wspólne biuro”.

 

autor artykułu:

mgr inż. arch. Karolina Radoń

© 2015 Karolina Radoń Design, wszelkie prawa zastrzeżone

share