POKÓJ DLA CHŁOPCA

sensoryczny pokój chłopca

Kolorystyka Tak się przyjęło, że pokoje dla chłopaków projektowane są prawie zawsze jako niebieskie, a dla dziewczynek różowe lub pastelowe. Związane jest to z naszym postrzeganiem tej kolorystyki jako obowiązującą Teraz. Nie zawsze to takie było. Kolorystyka związana z chociażby ubraniami dla chłopców i dziewczynek jeszcze w czasach przedwojennych była odwrotna… to dziewczynki ubierane były […]