fbpx

Vastu Shastra – wspierająca nas przestrzeń

Co to jest Vastu Shastra?

Vastu Shastra jest nauką o przestrzeni. Wiedza ta została podzielona na część związaną z matematycznym, uniwersalnym podziałem elementów i części obiektów budowlanych (w starożytnej Grecji nazwanym Złotym Porządkiem) oraz na część odpowiedzialną za architekturę i urbanistykę (miast i wsi). Wiedza o Vastu została spisana w Wedach, czyli starożytnych pismach Indii, będących najstarszymi tekstami sanskryckimi, których datowanie przyjmuje się na 1800 r. p.n.e. (chociaż przekazy ustne datowane są na znacznie wcześniej).

Vastu Shastra opiera się na bardzo prostym założeniu, że wszystko, co znajduje się we wszechświecie jest złożone jedynie z 5 żywiołów. W rożnych ich wariantach i różnej relacji względem siebie.

Zgodnie z Vastu Vidya (częścią Wed opisujących Vastu Shastrę) rozróżniamy idąc od najcięższego, poszczególne żywioły: ziemię, wodę, ogień, powietrze oraz eter (akash). Cztery pierwsze podstawowe żywioły występują w rożnych stanach skupienia, w formie materialnej i niematerialnej, i możemy ich doświadczyć za pomocą naszych zmysłów (wzrok, słuch, smak, węch, dotyk). Ostatni z żywiołów – eter – przenika wszystkie cztery żywioły, spajając je, jednocześnie niebędąc nimi, a jednak będąc w nich 🙂

We współczesnej psychologii i fizyce zostało wyróżnione zjawisko nazwane „polem informacyjnym”. We współczesnej ezoteryce istnieje termin „kroniki akaszy”. W couchingu i metodzie Berta Hellingera oraz metodach pochodnych korzysta się z terminu „pole morficzne” i „pole systemowe”. To nic innego jak inna nazwa piątego żywiołu opisanego w wedach – eteru (akash).

Wróćmy do Vastu Shastra- tak jak wcześniej wspomniałam, cztery podstawowe żywioły ziemia, woda, ogień i powietrze wyłaniają się z eteru. Dodatkowo ustawienie wobec siebie w harmonii tych czterech żywiołów powoduje, że eter „ma szansę zaistnieć”. Co to konkretnie oznacza? Oznacza to, że w przestrzeniach, w których nie czujemy się dobrze, nastąpiła dysharmonia pomiędzy podstawowymi żywiołami, a Vastu Shastra pozwala tą równowagę odzyskać.

Eter swobodnie przejawia się w porządku, w harmonii. Nauczyciele Vastu tłumaczą ten porządek w bardzo obrazowy sposób, mówi się, że równowaga pojawia się wtedy, kiedy wyobrazimy sobie, że każdy z żywiołów jest jak noga od stołu. Każdy stół stoi stabilnie mając cztery nogi, wtedy możemy spokojnie zjeść. Kiedy jedna z nóg słabnie, tracimy stabilizację, eter nie ma szansy by w pełni „przejawiać się”.

Co rozumiem przez sformułowanie, eter nie może zaistnieć? Na planie fizycznym obecność eteru objawia się poprzez spokój, pogodność, spełnienie, poczucie bezpieczeństwa oraz pełny dostęp do wyższej intuicji i własnego wewnętrznego potencjału. Kiedy jesteśmy w niższych wibracjach (mam na myśli smutek, żal, napięcie w ciele) nie mamy dostępu do intuicji, a i kontakt z samym sobą bywa wtedy utrudniony. Eter w przeciwieństwie do 4 podstawowych żywiołów, nie może być „ustawiony”, „ułożony”, „przywołany” on się ZADZIEWA. To tak jak z medytacją… siadamy, używamy różnych technik, ale stan medytacyjny do nas przychodzi, nie jesteśmy w stanie go w sobie włączyć, możemy się na niego OTWORZYĆ.

I tak jest właśnie z eterem. Istnieją techniki chodzone i oddechowe pracy z poszczególnymi żywiołami, i można pracować osobno z każdym żywiołem w pewien sposób go w sobie wywołując, ale nie znam technik na przywołanie eteru. W medytacji z żywiołami podstawowymi, jeżeli uda się wykonać poprawnie technicznie wszystkie żywioły eter pojawia się sam na końcu praktyki. Nie można go złapać, zatrzymać, można go doświadczać, delektować się.

Wracając do Vastu – zadanie projektowe polega na tym, aby ustawić żywioły w naszym domu/mieszkaniu, w taki sposób, by z harmonii między nimi eter pojawiał się samoistnie i swobodnie.

Co zatem trzeba zrobić?

Oprócz tego, że każda przestrzeń, w której przebywamy posiada podstawowe cztery żywioły, związane z kierunkami świata. To my również jako istoty posiadamy w sobie wszystkie żywioły. Nie tylko na planie fizycznym, ale również żywioły wynikające bezpośrednio z naszej daty urodzeniowej. Dlatego jednym z pierwszych elementów, które zaleca się wykonać to horoskop wedyjski. Wykonując horoskop można dokładnie sprawdzić: jaki procent danego żywiołu przejawia się u nas najbardziej? Jak to się ma do naszego partnera (z którym mieszkamy) i jak to się ma do stanu żywiołów w danym pomieszczeniu istniejącym bądź projektowanym.

Analiza Vastu Shastra jest bardzo spersonalizowana i dosyć obszerna, ponieważ łączy w sobie wiele wątków rożnych aspektów i jakości energetycznych, które nieustannie mają na siebie wpływ. Poza kierunkami głównymi reprezentującymi żywioły (północ, południe, zachód i wschód) w Vastu Shastra rozpatruje się dodatkowe 8 kierunków, które mają wpływ na nasze otoczenie i nas samych. Również żywioły w nas nie zawsze znajdują się w równej proporcji. Doprowadzenie do balansu i równowagi w Vastu polega na zbadaniu stanu żywiołów naszej przestrzeni, żywiołów w nas i doprowadzeniu do harmonii pomiędzy nimi wszystkimi tak, aby swobodnie przejawił się eter. Gdy eter przejawia się czujemy witalność, radość, spokój, czujemy odprężenie i bezpieczeństwo. Przede wszystkim życiowo zaczynamy czuć się „na miejscu”, niezależnie od tego, gdzie byśmy fizycznie nie byli.

Na zagranicznych stronach opisujących Vastu Shastra możemy znaleźć pewne wskazówki dotyczące Vastu. Wskazówki te najczęściej dotyczą prostych wytycznych, które są bazą wyjściową do wprowadzania zmian w naszym domu. Jednak każda, nawet najdrobniejsza zmiana, dobrze kiedy jest weryfikowana z personalnym horoskopem.

Mogę podać przykład z lokalizacją głównego wejścia do domu/mieszkania. W Vastu Shastra pewnie kierunki świata uznawane są jako bardziej zalecane od innych, w kontekście otworów drzwiowych i okiennych. Głownie z racji jakości energii jaka z danym kierunkiem rezonuje. Mówi się, że otworami wpływa energia do naszego domu wraz ze światłem wschodzącego słońca. Jednak w każdym horoskopie bardzo klarownie widać pod wpływami jakich konkretnie planet jesteśmy, co nas wzmacnia, a co nas osłabia… Z tych informacji można wywnioskować jakiej energii potrzebujemy teraz bardziej. Nie zawsze stosowanie się do ogólnych wytycznych wychodzi na dobre, ponieważ energii żywiołu powietrza możemy zgodnie z horoskopem mieć w nadmiarze, a otwierając się na przepływ energii w domu właśnie od tej strony „podbijamy” powietrze, zamiast inwestować w dociążenie i ugruntowanie.

Dodatkowym ważnym elementem jest weryfikacja w przypadku pary w pierwszej kolejności (horoskopu partnerki, osoby z przeważającą kobiecą energią) następnie horoskopu partnera. W przypadku organizacji sprawdza się horoskop właściciela, osoby posiadającej większość udziałów. Dlaczego tak jest, opiszę w oddzielnym artykule.

Każda przestrzeń w jakiej się znajdujemy podlega wpływom żywiołów, możemy dostroić się do ich zbawiennego działania i brać z nimi synchronizację. Wtedy całe nasze istnienie zaczyna przejawiać się na zupełnie nowym poziomie, gdzie jesteśmy w stanie zrealizować swój własny wewnętrzny twórczy potencjał.

autor: Karolina Radoń

Warunki kopiowania treści w FAQ. O prawach autorskich.

share