fbpx

DOM JEDNORODZINNY- WNĘTRZE

dom jednorodzinny-wnętrze

Dom jednorodzinny i jego wnętrze…

Projekt wnętrza budynku jednorodzinnego z jednej strony nawiązuje do nowoczesnej bryły budynku, z drugiej opowiada historię istniejącej działki. Budynek zaprojektowany został w miejscu, gdzie stały pierwotnie dwa obiekty mieszkalne. Jednym z nich była stara chata mieszkalna, bardzo klimatyczna, jednak nie nadająca się ani do użytkowania ani odnowienia.

Inwestor podjął decyzje o rozbiórce i projekcie nowego obiektu. Pomimo nowoczesnej bryły aranżacja wnętrza nawołuje do tradycyjnych elementów pierwotnej zabudowy poprzez drobiazgi. Płytki gresowe wybrane jako elementy dekoracyjne przypominają swoim kształtem płytki ceramiczne pieców kaflowych. Szczotkowane fronty litego drewna w kuchni nawiązują do prawdziwych drewnianych drzwi i podłóg. Pojawiły się też postarzane i patynowane elementy jak rama kominka, która wykonana zostanie w kolorze starego złota.

Schody zaprojektowane zostały z materiału zwanego ecomaltą. Jest to trwały i ekologoczny materiał złożony głównie z kwarcu. Ecomalta na schodach połączona została z płytkami gresowymi Carpet Vestige firmy Aparici Ceramica. Carpet Vestige moim zdaniem to hołd do minionej epoki. Zarówno kolorystyka, jak i sam wygląd tego gresu jest fenomenalny.

Połączenie starego z nowym wymaga szacunku do tego co było. Inaczej „nowe” wydaje się pozbawione kontekstu.

 

Single-family house and its interior …

On the one hand, the interior design of a single-family building refers to the modern shape of the building, on the other, it tells the story of an existing plot. The building was designed in a place where originally two family houses stood. One of them was the old cottage house, very atmospheric, unfortunately not suitable for use or renovation.

The investor decided to demolish the existing and design a new facility. Despite the modern shape, interior design requires traditional elements of the original building through trifles. Ceramic tiles selected as a decorative element resemble with ceramic tiles in tiled stoves. Brushed solid wood fronts in the kitchen refer to old wooden doors and floors. There are also aged and patinated elements, such as the frame of the fireplace, which will be made in the color of old gold.

The stairs were designed from ecomalta material. It is a durable and ecological material composed mainly of quartz. Ecomalta on the stairs was combined with Carpet Vestige ceramic tiles by Aparici Ceramica. Carpet Vestige is in my opinion a tribute to a bygone era. Both the color and appearance of the tiles are phenomenal.

The combination of „old” and „new” requires respect for everything that happened. Otherwise, „new” seems out of context.

 

dom jednorodzinny-wnętrze

 

dom jednorodzinny-wnętrze

 

 

dom jednorodzinny-wnętrze

 

dom jednorodzinny-wnętrze

 

dom jednorodzinny-wnętrze

 

 

dom jednorodzinny-wnętrze

Projektowanie wnętrz luksusowych
© Karolina Radoń

[pagelist_ext include=”2000,1405,2054,1457″ image_width=”300″]

 

share